Έρχεται ταχύτατα το νέο σύστημα του «ατομικού κουμπαρά» στην επικουρική ασφάλιση

ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η βασική μεταρρύθμιση που προωθείται είναι ο «ατομικός κουμπαράς» για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή «ό,τι βάζεις παίρνεις». Στόχος είναι ο νέος νόμος να τεθεί σε διαβούλευση έως το τέλος του μήνα και να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος επικουρικής ασφάλισης θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, και θα αφορά υποχρεωτικά όλους τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Προαιρετικά το νέο σύστημα πλήρους κεφαλαιοποίησης των εισφορών επικουρικών συντάξεων θα αφορά και όλους όσοι είναι έως 35 ετών και έχουν ήδη αρχίσει τον εργασιακό τους βίο.

Οι προβλέψεις

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα παραμείνουν αμετάβλητες στο 6% για εργαζόμενους και εργοδότες. Θα παρέχεται, μέσω της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ταμείου, η δυνατότητα της επένδυσης της εισφοράς του ασφαλισμένου εργαζόμενου. Οι επενδύσεις θα επιμερίζονται σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου.
● Το νέο δημόσιο ταμείο θα επενδύει τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνει από τις εισφορές των χιλιάδων ασφαλισμένων σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα (π.χ. ομόλογα, μετοχές).
● Οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν το είδος της επένδυσης που επιθυμούν, αφού πρώτα συμβουλευτούν εξειδικευμένους συμβούλους από το ταμείο.
● Στη συνέχεια θα μπορούν να παρακολουθούν την επένδυσή τους, αλλά και την απόδοσή της.
● Θα έχουν το δικαίωμα ανά τριετία να προσαρμόζουν την επιλογή τους, ανάλογα με την πορεία της επένδυσης, αλλά και του εισοδήματός τους.
● Στο τέλος του εργασιακού τους βίου, θα καρπώνονται το όποιο όφελος από την επένδυσή τους, ως επικουρική σύνταξη. Εάν ο εργαζόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τότε θα λαμβάνει πίσω το κεφάλαιο που θα έχει επενδύσει.

Το υπουργείο Εργασίας δεσμεύεται ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν πραγματοποιείται εις βάρος των σημερινών συνταξιούχων και των επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν, οι οποίες θα είναι πλήρως διασφαλισμένες από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κοινοποίησε το