βασιλης Ρόκος: Ποια ακριβώς είναι τα “άλματα” στα αντιπλημμυρικά έργα της Θεσσαλονίκης και των λοιπών μεγάλων αστικών κέντρων της ΠΚΜ;

ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΣ ΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στις πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του απερχόμενου Περιφερειάρχη ΚΜ, με αφορμή την κακοκαιρία Daniel που έπληξε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ακούσαμε εμμέσως πλην σαφώς την παραδοχή ότι η Θεσσαλονίκη και οι λοιπές μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας βρίσκονται στο έλεος της οποιασδήποτε μελλοντικής κακοκαιρίας, καθώς τα αντιπλημμυρικά έργα, της μέχρι τώρα διοίκησης αφορούσαν την ύπαιθρο και τα χωριά της ΚΜ.

Ακούσαμε την παραδοχή ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι θωρακισμένη από πλημμύρες ωστόσο όχι από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων που αφήνουν απροστάτευτους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη είδηση ότι στις 06/09/23 εγκρίθηκε σύμβαση έργου μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΕΥΑΘ για την αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Μετά από 13 χρόνια διοίκησης.

Εντούτοις για άλματα θωράκισης και προόδου κάνει λόγο η απερχόμενη διοίκηση εν όψει των εκλογών, ωστόσο ποια είναι η εξέλιξη των τριών αντιπλημμυρικών έργων σε Χαλκιδική και Δυτική Θεσσαλονίκη από το 2021, όπου η ΠΚΜ εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»? Διερωτώμεθα τί θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη (και τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας), αν η κακοκαιρία Daniel έπληττε την πόλη, όπως συνέβη με τον Βόλο, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα κα,? Κι ας μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας βρίσκεται ένας ολόκληρος χειμώνας.

Για ακόμη μία φορά αποδιοπομπαίος τράγος ως αίτιο για τα πλημμυρικά φαινόμενα γίνεται η κλιματική αλλαγή, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως δικαιολογία για την κάλυψη της ανυπαρξίας σοβαρών αντιπλημμυρικών έργων της ΠΚΜ.

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, έχω την πρόθεση να δώσω προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς η προστασία των πολιτών από τις πλημμύρες είναι ένας από τους βασικούς μου στόχους. Οι προτάσεις του προγράμματος της «ΣΥΝ-εργασίας» περιλαμβάνουν:

1. Αναβάθμιση και συντήρηση υπαρχόντων υδρολογικών έργων: Βελτίωση και επέκταση των υδρολογικών έργων όπως φράγματα, υδρομονάδες και χειμάρρους, προκειμένου να αυξηθεί η αποθηκευτική ικανότητα των υδάτινων πόρων και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών.

2. Δημιουργία αποστραγγίσεων και υδροκαλλιεργειών: Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων και υδροκαλλιεργειών σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των υδάτων και στην αποφυγή πλημμυρών.

3. Συνεργασία με τοπικές αρχές και εμπλεκόμενα φορείς: Στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις για τη σχεδίαση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.

4. Ενίσχυση του συστήματος προειδοποίησης: Βελτίωση του συστήματος προειδοποίησης για πλημμύρες, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις προσεχείς πλημμύρες και να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

5. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη διαχείριση των πλημμυρών. Ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους των πλημμυρών, τα μέτρα προστασίας και τον τρόπο αντίδρασης κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας. Επίσης, θα επιδιώξουμε να ενσωματώσουμε την πλημμυρική προστασία στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων και να προωθήσουμε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

6. Αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων: Αειφόρος διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην περιοχή μας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του νερού, την προστασία των υδρολογικών οικοσυστημάτων και την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και υδροκαλλιέργειας.

7.  Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς: Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την αντιπλημμυρική προστασία. Θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται από αυτούς τους φορείς για την υλοποίηση μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

8. Έρευνα και καινοτομία: Επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρών. Επίσης, θα προωθήσουμε την ανάπτυξη προγραμμάτων παρακολούθησης και προειδοποίησης βασισμένων σε τεχνολογίες όπως οι αισθητήρες, τα συστήματα πληροφοριών γεωγραφικού συστήματος (GIS).

9. Ενίσχυση της υποδομής: Ενίσχυση και αναβάθμιση της υποδομής που σχετίζεται με την αντιπλημμυρική προστασία. Αυτό περιλαμβάνει την ανακαίνιση και επέκταση υδρολογικών έργων, την καθαριότητα ποταμών και χειμάρρων, την αναβάθμιση των αποστραγγιστικών συστημάτων και την επέκταση των επιφανειακών απορροών.

11. Αποκεντρωμένη διαχείριση: Θα προωθήσουμε την αποκεντρωμένη διαχείριση των αντιπλημμυρικών έργων, δίνοντας έμφαση στη αποκεντρωμένη διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμά μας στο www.vasilisrokos.gr

Κοινοποίησε το