Δημήτρης Κουφοντίνας: Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά τους λόγους παράκαμψης των νόμιμων διαδικασιών

ΕΛΛΑΔΑ

ην παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη προκάλεσε σχετική αναφορά από τους δικηγόρους του Δημήτρη Κουφοντίνα. Με επιστολή του προς την Γενική Γραμματεία Aντεγκληματικής Kολιτικής, την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (ΚΕΜ) και τα καταστήματα κράτησης ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας, Κορυδαλλού και Δομοκού, ζητά απαντήσεις σε σειρά θεμάτων για το σύννομο της μεταγωγής του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Ζητείται επίσης η τεκμηρίωση των στοιχείων ως προς την αιτιολογία, τη διαδικασία αλλά και τα αίτια της παράκαμψης των νομίμων διαδικασιών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά στοιχεία για την παράκαμψη της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ) και των αποφάσεων με τις οποίες έχουν ανασταλεί γενικότερα οι μεταγωγές, στα πλαίσια των υγειονομικών μέτρων.

Επίσης καλεί την ΚΕΜ να ενημερώσει τον Συνήγορο περί των ενεργειών της στο θέμα και καλεί τη Γεν. Γραμματεία να χορηγήσει στον κρατούμενο τα αντίγραφα των σχετικών με την μεταγωγή εγγράφων, το οποίο αρνείται.

Από τα καταστήματα κράτησης (Κασσαβέτειας, Κορυδαλλού και Δομοκού), ζητεί να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία που τυχόν έθεσαν υπόψη της διοίκησης, βάσει των οποίων προέβη στη μεταγωγή, καθώς και τους χρόνους παράδοσης και παραλαβής του κρατούμενου σε καθένα από αυτά, καθώς σε σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. βεβαιώνεται ότι ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό, κατά την 1 ώρα που διήρκεσε η μεταφορά του από την Κασσαβέτεια Βόλου στον Δομοκό.

Η επιστολή έχει ήδη κοινοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Κοινοποίησε το