Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης: Πιο αδιάβλητες οι εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταγραφή από κινητό με διπλή κάμερα, «άνοιγμα» της πλατφόρμας
εξεταστών, από τράπεζα Θεμάτων οι θεωρητικές εξετάσεις.


Σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα διπλώματα οδήγησης προβλέπονται στο νέο
νομοσχέδιο, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της διαβούλευσης. Για τις αλλαγές
αυτές μίλησε ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. και μέλος της
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σε συνέντευξή του στην
εκπομπή ΤΑ ΛΕΜΕ της ΒΕΡΓΙΝΑ TV και τη Χριστίνα Τσόρμπα.


Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ. Μπεκιάρης αναφέρθηκε στην πρόταση του ΙΜΕΤ – που
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο – για την τοποθέτηση στο όχημα εξέτασης, κινητού με
κάμερα διπλής λήψης που θα βιντεοσκοπεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων
οδηγών, τόσο εμπρός από το όχημα όσο και εντός αυτού, με αποθήκευση των δεδομένων
σε κάρτα κι έχοντας τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
καθώς η καταγραφή θα αφορά μόνο την ώρα της εξέτασης, «Έτσι θα διασφαλίζεται όλη η
εξέταση» και ό,τι ειπώθηκε μέσα στο όχημα και η συμπεριφορά του οδηγού στο δρόμο.

Δεκτή επίσης έγινε και η άλλη πρόταση του ΙΜΕΤ για άνοιγμα της πλατφόρμας του
σώματος εξεταστών και ελεγκτών οδήγησης σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς
υπαλλήλους, αυξάνοντας τον αριθμό των εξεταστών αλλά και του μηχανισμού ελέγχου
τους, διασφαλίζοντας την αμεροληψία του συστήματος.

Επίσης, όπως τόνισε ο Δρ. Μπεκιάρης, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο υπάρχει
πρόβλεψη για τις ειδικές κατηγορίες συνανθρώπων μας με αναπηρίες, σχετικά με την
εκπαίδευση και την εξέτασή τους με τον κατάλληλο τρόπο. Ακόμη, προτείνεται η
δημιουργία μιας ηλεκτρονικής Τράπεζας Θεμάτων που θα αντικαταστήσει το γνωστό βιβλίο
για τις θεωρητικές εξετάσεις. Ο Δρ. Μπεκιάρης επεσήμανε ότι το ΙΜΕΤ ανέλυσε τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων σε 15 ευρωπαϊκές χώρες και έθεσε την τεχνογνωσία αυτή στη
διάθεση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.


Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη
Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην
Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όλη η συνέντευξη στο παρακάτω Link

https://www.youtube.com/watch?v=Ak0MZ0jy3fU


Κοινοποίησε το