ΕΛΠΕ: Νέα εταιρική δομή και αλλαγές στο Καταστατικό

ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την εφαρμογή μιας νέας εταιρικής δομής για τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων φέρνουν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου.

Η πιο βασική από αυτές αφορά τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Πετρελαίων μέσω της σύστασης εταιρείας συμμετοχών (holding). Η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει τη διοίκηση του Ομίλου και σε αυτή θα υπαχθούν ως θυγατρικές όλες οι υφιστάμενες εταιρίες των ΕΛΠΕ.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται συνάντηση τον υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, με τον Πρόεδρο των ΕΛΠΕ Γιάννη Παπαθανασίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη και τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων, Γιώργο Αλεξόπουλο.

Κοινοποίησε το