Ηθικό δίδαγμα: Η πάντα επίκαιρη και διδακτική ιστορία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΕΣ ΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εισήλθεν εις το κουρείον του εις ιερεύς, του εφρόντισε την γενειάδαν και ότε του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη “Τίποτα ,παπούλη μου, για την Εκκλησία, δωρεάν”
Την επομένην ευρήκε 12 χάρτινες εικονίτσες Αγίων και μίαν ευχαριστήριον επιστολήν εις την είσοδον του κουρείου
– Εισήλθεν εις το κουρείον του εις αστυνομικός, τον εκούρευσε και ότι του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη “Τίποτα, κυρ-Αστυνόμε, για την κοινωνία μας δωρεάν”.
Την επομένην ευρήκε 12 κουλούρια και μίαν ευχαριστήριον επιστολήν εις την είσοδον του κουρείου
– Τέλος εισήλθεν εις το κουρείον του εις Βουλευτής, τον εκούρευσε και ότι του εζήτησε τον λογαριασμόν απεκρίθη “Τίποτα, κυρ-Βουλευτά, για την πατρίδαν μας δωρεάν”
Την επομένην ευρήκε 12 Βουλευτάς εις την είσοδον του κουρείου.

Ηθικό δίδαγμα: Πάντα με την πολιτική ανακατεύονταν και τζαμπατζήδες!

Κοινοποίησε το