Η Έρευνα συναντά την Καινοτομία ΓΓΕΚ ΚΑΙ ΥΝΑΝΠ ΞΕΝΑΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΜΕΤ

ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο
της ΓΓΕΚ, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας κ. Α. Κυριαζή. Στα
πλαίσια αυτής, ο κ. Κυριαζής και τα στελέχη της ΓΓΕΚ ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του
Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) από τον Διευθυντή του ΙΜΕΤ Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη.
Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν τον δυναμικό προσομοιωτή οδήγησης αυτοκινήτου, το Ζωντανό
Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων και Υπηρεσιών του ΙΜΕΤ και το νέο Εργαστήριο Βιομηχανίας
4.0.

Κατά την επίσκεψή τους, συναντήθηκαν και με το κλιμάκιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, κου Μ. Κουτουλάκη, που είχε συνάντηση εργασίας με ερευνητική ομάδα
του ΙΜΕΤ. Κατά τη συνάντηση αυτή διαπιστώθηκε από κοινού πως το Ινστιτούτο Μεταφορών
(ΙΜΕΤ) γεφυρώνει την Έρευνα με την Καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας, τόσο προς τον Ιδιωτικό, όσο και τον Δημόσιο Τομέα της χώρας μας.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης,
είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους
σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κοινοποίησε το