Θάνος Πλεύρης: Με τροπολογία βάζει ιδιώτες στο ΕΣΥ

ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ

ις προθέσεις του δείχνει ο Θάνος Πλεύρης 48 μόλις ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Υγείας, καθώς σπεύδει να βάλει ιδιώτες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης, παραδίδει τον δημόσιο τομέα της υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Μεταξύ άλλων οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, οι διοικήσεις των δομών υγείας και φορέων που απασχολούν προσωπικό, το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων (όπως γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση υλικού-παραγγελίες/αποθήκες) και υποστηρικτικού προσωπικού (όπως καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων), με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών.

Επίσης, για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, οι διοικήσεις των δομών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να αναθέτουν άμεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

Παράλληλα παρατείνονται οι συμβάσεις των επικουρικών και άλλων συμβασιούχων, κρατώντας τους ομήρους στην ανασφάλεια μέχρι το τέλος του έτους. Παράταση προβλέπεται και για τους ιδιώτες γιατρούς που λόγω πανδημίας απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία.

Κοινοποίησε το