Προσλήψεις: Προκήρυξη θέσεων αορίστου χρόνου από τη ΔΕΗ – Οι ειδικότητες

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προκήρυξη για κάλυψη 169 θέσεων είναι έτοιμη από τη ΔΕΗ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4643/2019, θα προβεί εντός των επομένων ημερών στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1/2021, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις:

Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 12,
Διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί 13,
Διπλωματούχοι τοπογράφοι μηχανικοί 1,
Διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί 2,
Διπλωματούχοι χημικοί μηχανικοί 2,
Πτυχιούχοι οικονομικοί 2,
Πτυχιούχοι οικονομικοί ΠΕ κατεύθυνσης λογιστικής 1,
Πτυχιούχοι διοικητικοί/ θεωρητικών σπουδών 5,
Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 22,
Πτυχιούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί 7,
Πτυχιούχοι ηλεκτρονικοί μηχανικοί 2,
Πτυχιούχοι διοικητικοί 5,
Πτυχιούχοι λογιστικής 1,
Πτυχιούχοι πληροφορικής 1,
Ηλεκτροτεχνικοί 33 και
Μηχανοτεχνικοί 60

Κοινοποίησε το