Προσωρινά ακατάλληλα κρίθηκαν 1.820 σπίτια από τους σεισμούς στη Θεσσαλία

ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των κτηρίων που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό της 3ης Μαρτίου στην Ελασσόνα και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Συνολικά έγιναν αυτοψίες σε 5.079 κτήρια και από αυτές 4.533 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 1.820 έχουν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο).

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 148 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων προσωρινά ακατάλληλοι (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) είναι οι 49.

Κοινοποίησε το