ΣΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΕΙΡΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Ο ΤΣΙΟΡΔΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΑ ΚΟΣΜΟΣ

Η παλαιά ιστορική τάξη των οφφικίων έχει κρατηθεί μάλλον για τα αξιώματα του πρεσβυτερίου της Εκκλησίας. Την τελευταία πεντηκονταετία η τάξη των οφφικίων των λαϊκών έχει διαφοροποιηθεί. Απονέμονται οφφίκια μεγάλα και απλά. Επικεφαλής των οφφικίων είναι το του άρχοντος μεγάλου λογοθέτου. Ακολουθούν τα μεγάλα οφφίκια: του χαρτοφύλακος, του πρωτονοταρίου, του ρήτορος, του ρεφερενδαρίου, του υπομνηματογράφου, του πρωτέκδικου, του ιερομνήμονος, του χαρτουλαρίον, του δικαιοφύλακος, του νομοφύλακος, του ακτουαρίου, του δεπουτάτου.

Για τους τιμωμένους ανθρώπους των γραμμάτων υιοθετήθηκαν, αντί των παλαιοτέρων οφφικίων του διδασκάλου του αποστόλου ή του ψαλτήρος, μάλιστα για τους θεολόγους, τα οφφίκια του διδασκάλου του Ευαγγελίου ή της Εκκλησίας ή του κατηχητή. Για τους εκπαιδευτικούς: το του διδασκάλου του Γένους και για τους λοιπούς διανοουμένους, του διδασκάλου των γραμμάτων.

Στον χώρο της λειτουργικής μουσικής απονέμονται τα οφφίκια: του πρώτου δομέστιχου, που είναι και το αρχαιότερο, του πρωτοψάλτη, του λαμπαδαρίου, του πρωτοκανονάρχη,, του πριμικηρίου, του υμνογράφου, του μουσικοδιδάσκαλου, του χοράρχη. Επίσης απονέμονται και τα άπλα τιμητικά οφφίκια εκκλησιαστικής, πολιτικής και στρατιωτικής προελεύσεως, όπως: του εξάρχου, του πρωτομαΐστορος, του κανστρινσίου, του μυρεψού, του νοταρίου, του ασικρίτη, του οστιαρίου, του διερμηνέως, του ακτουαρίου, του λαοσυνάκτη, του προστάτου των γραμμάτων ή των σχολείων, του αγιογράφου, του υπομιμνήσκοντος, του σκευοφύλαπος, του ακολούθου.

Όλοι οι οφφικίαλοι είναι άρχοντες του Θρόνου και η ιδιότητα τους αυτή προτάσσεται του τίτλου τους. Όσοι είναι επιστήμονες και λόγιοι, προσφωνούμενοι καλούνται εντιμολογιώτατοι, ενώ οι λοιποί εντιμότατοι. Όσοι έχουν σχέση με την ψαλτική τέχνη, προσφωνούνται μουσικολογιώτατοι. Όσοι οφφικίαλοι έχουν ιερατική ή μοναχική ιδιότητα, υπερισχύει η καθιερωμένη για την τάξη τους εκκλησιαστική προσφώνηση.

Τα απονεμόμενα σήμερα υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου αρχοντίκια αποτελούν υψίστη τιμή για κληρικούς και λαϊκούς. Κάθε οφφίκιο συνοψίζει μια διακονία αιώνων, τιμημένη από μυριάδες ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, οι όποιοι πρόσφεραν στην Εκκλησία τη συμπαράσταση τους, για τη σωστική πορεία της μέσα στην Ιστορία. Εξ αυτού και η κατά καιρούς στρατευόμενη Εκκλησία μνημονεύει με ευγνωμοσύνη πάντοτε τους ζώντες και προαπελθόντες οφφικίαλους αυτής.

Κοινοποίησε το