20 εκατ. ευρώ ετησίως θα στοιχίσουν οι ειδικοί φρουροί στα Πανεπιστήμια

ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο  νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως, ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου μόνο για την ετήσια μισθοδοσία των 1.030 ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Η μισθοδοσία της νέας αυτής ομάδας, της «ΟΠΠΙ» (Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», βαρύνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Αλλά η κυβέρνηση δε μένει μόνο, καθώς έξτρα κόστος θα έχουν και τα σχέδιά της για τα συστήματα ασφαλείας και ελεγχόμενης πρόσβασης, όπως και τις επιμέρους Επιτροπές.

Στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν αναφέρονται ποσά, παρά μόνο ότι οι δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικείων ΑΕΙ. Όλα αυτά τη στιγμή που η τακτική χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ το 2020 ήταν μόλις 91,6 εκατομμύρια.

Κοινοποίησε το