Έρχεται το πιστοποιητικό φερεγγυότητας…

Στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικήςδραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν απότα Δικαστήρια όλης της χώρας προβαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία ΨηφιακήςΔιακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, καθιερώνονται τα Ενιαία ΠιστοποιητικάΔικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων τωνΣωματείων και των Συνεταιρισμών), υλοποιώντας τον σχεδιασμό που έχουν συμφωνήσει οΥπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής […]

Κοινοποίησε το
Διαβάστε όλο το άρθρο