Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, Η ΕΥΕΞΙΑ & Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBANOME «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ» ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ URBANOME: Στόχος η υγεία και η ποιότητα ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος URBANOME, με θέμα τηνίδρυση ενός πανευρωπαϊκού αστικού παρατηρητηρίου υγείας με την ενεργό συμμετοχήκαι συν-δημιουργία εκ μέρους των πολιτών έγινε σε ένα διήμερο, διαδικτυακά, μεσυμμετοχή […]

Κοινοποίησε το
Διαβάστε όλο το άρθρο