ΕΛΠΕ: Νέα εταιρική δομή και αλλαγές στο Καταστατικό

Την εφαρμογή μιας νέας εταιρικής δομής για τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων φέρνουν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου. Η πιο βασική από αυτές αφορά τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Πετρελαίων μέσω της σύστασης εταιρείας συμμετοχών (holding). Η εν λόγω εταιρεία […]

Κοινοποίησε το
Διαβάστε όλο το άρθρο