Μεγάλη Πέμπτη – Ο Μυστικός Δείπνος

Εἰς τὸν Ἱερὸν ΝιπτήραΝίπτει Μαθητῶν ἑσπέρας Θεὸς πόδας,Οὗ ποῦς πατῶν ἦν εἰς Ἐδὲμ δείλης πάλαι. Εἰς τὸν Μυστικον ΔεῖπνονΔιπλοῦς ὁ Δεῖπνος· Πάσχα γὰρ νόμου φέρει,Καὶ Πάσχα καινόν, Αἷμα. Σῶμα Δεσπότου. Εἰς τὴν ὑπερφυᾶ ΠροσευχὴνΠροσεύχῃ· καὶ φόβητρα, θρόμβοι αἱμάτων,Χριστέ, προσώπου, παραιτούμενος δῆθενΘάνατον, ἐχθρὸν ἐν τούτοις φενακίζων. Εἰς τὴν ΠροδοσίανΤί δεῖ μαχαιρῶν, τί ξύλων λαοπλάνοι,Πρὸς τὸ θανεῖν […]

Κοινοποίησε το
Διαβάστε όλο το άρθρο