Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συν αυτοίς

Ὡς φῶς ἡμῖν ὤφθησαν Ραφαὴλ μέγαὉμοῦ καὶ Νικόλαος οἱ κεκρυμμένοι.Εἰρήνη ἀθλήσασα σὺν τοῖς τοκεῦσιἩμῖν ἤδη ἔγνωσται θαύμασι ξένοις.Καρυῶν ἀθλήσαντες Μονῇ τῇ πάλαιΤῆς ἄνω ἐπέβητε Μάρτυρες δόξῃς. Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη συγκαταλέγονται στη χορεία των Νεοφανών Αγίων και μάλιστα εκείνων που μαρτύρησαν σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικά με τον βίο τους […]

Κοινοποίησε το
Διαβάστε όλο το άρθρο